Galin Dinkov e самоук програмист от началото на 90-те, работил по разнообразни проекти и технологии. Сформирал и управлявал няколко компании с международен успех, основно в сферата на разработката на игри. Blockchain евангелист и поклонник на криптографията, наскоро основал блокчейн клъстер във Варна, както и стартъп, разработващ дистрибутирана база данни за съхранение на лична информация, със zero-knowledge интерфейс за достъп – Mimirium Network.

—————————
Self-taught programmer since the early 90s, worked on wide variety of projects and technologies. Founded and managed several companies mostly in the game development with international success. Blockchain evangelist and cryptography worshiper, recently founded the blockchain hub in Varna city and a startup for distributed zero-knowledge self-owned personal data base – Mimirium Network.