Ако тя не може да ви обучи, значи никой не може! Знанието е нейната стихия, а страстта й да създава бъдещи лидери я нарежда сред един от най-сертифицираните тренери в България. Теодора Георгиева е старши L&D мениджър в най-големия работодател в BPO индустрията у нас TELUS International Europe. Като част от глобалния L&D екип на компанията тя отговаря за разработването и внедряването на редица обучителни програми. Теодора е сертифицирана на 3 континента за редица различни модели за управление на хора. Тя е единственият мастер тренер в България по Situational Leadership Experience на Кен Бланчард. Освен това е интерпретатор на типове хора по модела на Майер Брикс (MBTI).