Милен Великов е HR професионалист с прогресивна визия и многопрофилна специализация, продукт на 3 магистратури и текуща докторантура. Има завършена степен по Human Resource Management в Chartered Institute of Personnel and Development и е сертифициран кариерен консултант – Global Career Development Facilitator. Извървява своя професионален път дотук, стартирайки от най-долното стъпало, като е работил поетапно на почти всяка позиция в HR отдел, като същинския си опит натрупва във фармацевтичната индустрия.
Милен се чувства призван да бъде HR и именно затова е активно ангажиран в цялостното развитие на HR професията в България. Той е първият сертифициран HR специалист в България на база обновената система за сертифициране на Българска Асоциация за Управление на Хора (БАУХ). Носител е на 2 индивидуални приза от гилдията: „HR изгравяща звезда на годината“, 2015 и „Национален Златен приз Човешки ресурси“ в категория „Млад мениджър“, 2015. През август 2017 г. тoй инициира първото национално проучване с фокус професионалното прегаряне (бърнаут) в HR сферата в България. В края на същата година, той е отличен с наградата „Златно Сърце“ в категория „Образование, обучение и развитие“ на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце”.
Милен Великов е проактивен и отдаден към развитието на хората с особен фокус подпомагането на младите и стартиращи своята кариера студенти чрез дейността си на кариерен консултант. През послeдните две години споделя своите професионални виждания в повече от 30 статии в няколко национални медии. Милен обича да чете книги, понякога пише стихотворения, активно спортува Crossfit и се надява да успява да вдъхновява с личен пример.

—————-

Milen Velikov is an HR professional with a progressive vision and multi-dimensional specialization, a product of 3 master degrees and an ongoing PhD. He has graduated Human Resource Management in Chartered Institute of Personnel and Development and he is a certified career consultant – Global Career Development Facilitator. Milen has developed his career, starting from the very bottom and climbing up by working in almost every function within a HR department, while he gained his predominant experience specifically in the pharmaceutical industry.
Milen perceives his profession of an HR as a mission and he feels himself actively engaged in overall development of HR profession in Bulgaria. He is the first certified HR specialist according to the newly updated certification system of The Bulgarian Association for People Management (BAPM). Additionally, he has gained recognition from the HR industry by being honoured with 2 individual awards: „HR Raising Star”, 2015 and „National Golden Award Human Resources” in the category of “Young Manager”, 2015. In August 2017 he initiates and promotes himself the first national survey on burnout among HR industry in Bulgaria. At the end of very same year, Milen receives another recognition for his work with young people „Golden Heart” in category “Education and development” of the National Charity Awards for Corporate Social Responsibility “Golden Heart”.
Milen is proactive and passionately dedicated to development of people, while his main focus remains supporting young and freshmen students by servicing as a career consultant. In the last 2 years he has been sharing his professional views on various HR topics in more than 30 articles in national media. Milen loves reading books, he sometimes writes poetry and he is an actively practicing crossfit. Milen believes he can inspire young people by leading by example.