Тодор Терзиев се занимава с консултантска дейност и подбор на персонал. Създава своята компания, за да помага както на хора да намират своята нова работа, така и на различни компании да намират своите нови работници. През последните 9 години работи в сферата на продажбите, подбор на персонал и консултантска дейност. През тези години, е помогнал на повече от 3000 човека да намерят своята нова по-добра работа. Работи с множество компании, както с чужди така и с български, в проекти свързани с подобряване на общественият имидж, производствените мощности и меките умения на служителите в тях.

————–

Todor Terziev is currently occupied in consulting and recruitment activities. He created his consultancy company to help people find new and better jobs, and also to help different companies to find their new workers. He has been working in sales, recruitment and consulting for the last 9 years. During those years he has helped more than 3000 people to find their new and better workplace. He works with multiple companies from the domestic and the foreign market as well, on projects related with improving  the public image of a company, Employer branding, optimizing the production performance and the soft skills of the employees who work at the companies.