Д-р Гергана Райжекова
Тема: Пътеводител към звездите

Д-р Гергана Райжекова е координатор на космическия учебно-тренировъчен лагер Space Camp Turkey за България в Център за творческо обучение. Към центъра по модел на НАСА всяка година Центърът изпраща десетки деца и младежи на възраст от 9 до 15 г. от цялата страна с интереси в науката и технологиите, които се обучават на космическия технологии, използват тренажори за астронавти и се доближават до истинската наука. Гергана Райжекова още има 8-годишен стаж в сферата на неформалното образование и е сред учениците на проф. д-р Георги Лозанов, обучена лично от него, като се занимава професионално с метода сугестопедия в продължение на 4 години. Тя е още доктор на философските науки и изследовател на алтернативната музикална сцена в България с научен принос в документирането на рок алтернативното движение в България с над 30 научни и публицистични статии в различни родни и международни издания. Чест гост в радио и телевизионни предавания. Гергана Райжекова е също барабанист, антрополог и модел.
————————–—–
Gergana Rayzhekova, PHD
TEDxTopic: Pathfinder to the stars

Gergana Rayzhekova is a coordinator for Space Camp Turkey in Bulgaria in the Centre for Creative Training. Dozens of Bulgarian children and teenagers with interests in the sciences and technology are sent every year by the Centre to Space Camp Turkey modelled by NASA standards where children learn space sciences, use astronaut simulators and get close to true science. Gergana Rayzhekova also has 8 years of experience in the field of non-formal education and is among prof. Georgi Lozanov’s students, tutored personally by him, where she professionally has taught using the method suggestopedia for 4 years. She is doctor of the philosophical sciences and a researcher of the alternative rock music in Bulgaria with scientific contribution in documenting the rock alternative movement in Bulgaria, publishing over 30 scientific and popular articles in various local and international editions. She is an often guest in radio and TV shows. Gergana Rayzhekova is also a drummer, an anthropologist and a model.