Елеонора е основател на Фабрика 360, представител на Service Design Network в България и организатор на Design Thinking Camp.

С над 2000 часа опит във ръководене на мултидисциплинарни екипи, разработващи цялостни изживявания, базирани на проучване, и създаващи стойност за клиентите и бизнеса. Като акредитиран старши обучител по дизайн на услуги тя е участвала в над 20 големи проекти в различни държави и индустрии.

Елеонора се фокусира върху организационна трансформация и промяна на начина на мислене чрез създаване на среда, улесняваща сътрудничеството и авторски обучения по дизайн мислене, креативно лидерство, генериране на идеи, разказвачество и фасилитиране на екипи.

Като активен член на общността, Елеонора е ментор в акселераторски програми и състезания по социално предприемачество и социални иновации и работи за разрастване на общността на дизйна на услуги и дизайн мисленето в България.

———————-

Eleonora is founder of Fabrica 360, representative of the Service Design Network in Bulgaria and organiser of the Design Thinking Camp.

She has 2000+ hours leading multidisciplinary teams, delivering holistic insight-led services that create value for the customers and business. As accredited service design master trainer she participated in in over 20 large scale projects across different geographies and industries.

Eleonora focuses on organisational transformation and mindset change by the creation of collaborative environments and signature trainings in design thinking, creative leadership, ideation, storytelling and team facilitation.

Active community member, Eleonora is mentoring social innovations and social entrepreneurship teams and accelerator programs and is growing the design thinking community in Bulgaria.