Димитър Коцев – Шошо е завършил СУ “Климент Охридски” (магистър английска филология) и НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” (магистър кино и телевизионна режисура). Писател, преводач, продуцент, сценарист и режисьор. Режисьор на документалните поредици “Другата България” и “Отворени досиета”. Продуцент, сценарист и режисьор на филмите “Лора от сутрин до вечер” и “Маймуна”, както и на телевизионния сериал “Четвърта власт”. Автор на романите “Лора от сутрин до вечер” и “Скарида”.
———
Dimitar Kotzev – Shosho has graduated Sofia University specializing in English Philology and the National Academy for Theater and Film specializing in TV and film directing. Writer, translator, producer, script writer and director. Director of the documentary TV series “The Other Bulgaria” and “Open Files”. Producer, writer and director of the feature films “Lora from morning till Evening” and “Monkey”, as well of the TV series “The Fourth Estate”. Author of the novels “Lora from morning till Evening” and “Shrimp”.